Ký ức – Chương 1

Chương 1

Biên tập: SoleiL

Đã Beta~

Khương Yến đang kiểm kê hành lý cần mang đi, để tránh khỏi việc để quên đồ vật, kiểm kê được một nửa, điện thoại nằm trong túi vang lên. Cô dừng động tác trong tay, đi qua nghe điện thoại.

Continue reading “Ký ức – Chương 1”

Advertisements