VQ – Chương 13

Chương 13
Biên tập: SoleiL

Đã Beta ~

 

Tiểu Ninh sau khi đến câu lạc bộ thanh toán số tiền còn nợ xong, nhắn tin cho Chu Húc nói về việc này. Một lúc sau, Chu Húc trả lời lại, hỏi câu lạc bộ bây giờ ngừng làm việc chưa? Tiếp tục đọc “VQ – Chương 13”