ĐTV – Chương 5

Edit: Yinie

Chương 5

 

Phương Mộc và Mạc Chính Ngôn, hai người ngay từ lúc đi học đã đối lập nhau mãnh liệt.

 

Có một đoạn thời gian, Mạc Chính Ngôn trở nên vô cùng sa đọa.

 

Kết bạn xấu, say rượu sinh sự, hút thuốc, đánh nhau, ngoại trừ không sử dụng ma túy ra, những chuyện mà học sinh cao trung không nên làm thì hắn đều làm qua một lần. Continue reading “ĐTV – Chương 5”

Advertisements